راهنمایی، مشاوره و اجرای کلیه امور بازرسی جوش در کل کشور توسط تیم تخصصی بازرسی جوش کاج

تست غیر مخرب

با استفاده از تست های غير مخرب می‎توان عيوب موجود در قطعات از جمله تخلخل و حفره‎های داخلی، ترک و ناپيوستگی‎های سطحی و داخلی را مشاهده نمود

جوشکاری

جوشکاری اتصالی دائمی است که در آن بين اتم های دو جسم (با حرارت يا بدون آن، با فشار يا بدون فشار، با ماده کمکی يا بدون آن) پيوند ايجاد می شود

بازرسی جوش کاج

برای اطمینان و اطلاع از صحت و مرغوبیت جوش باید در مراحل مختلف اجرا، از جوش، بازرسی دقیق صورت بگیرد
جهت بازرسی جوش روشهای مختلفی در دستور کار قرار می گیرد
مهمترین نوع بازرسی جوش، بازرسی چشمی می باشد که می توان با این نوع بازرسی حدود 80 درصد معایب را تشخیص داد

کلیه حقوق متعلق به شرکت pinendt می باشد